Księga przychodów i rozchodów

pan z dokumentem w dłoni

Prowadzimy księgi tradycyjne i elektroniczne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółek osobowych rozliczający się w ramach skali podatkowej lub w ramach podatku liniowego zgodnie z obowiązującym prawem są zobowiązane do prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Ewidencja ta obejmuje zapis wszystkich przychodów i wydatków firmy, co stanowi punkt wyjścia do naliczenia należnego podatku dochodowego. Dla naszych klientów prowadzimy ewidencję księgową.

 

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zostały ustalone w rozporządzeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami księgę należy założyć w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub z dniem 1 stycznia. Naczelnik urzędu skarbowego powinien zostać o tym fakcie poinformowany maksymalnie 20 dni od jej założenia. Prawo dopuszcza prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w sposób tradycyjny, czyli w formie papierowej, gdzie w kolumnach zamieszczane są dane kontrahentów, daty przychodu i wydatków, informacje o pensjach pracowników, numery faktur oraz inne istotne informacje z punktu widzenia księgowego. Inny rodzaj księgi to księga elektroniczna. Prowadzi się ją w podobny sposób, co księgę tradycyjną, ale dostępna jest ona on-line. Dla naszych klientów prowadzimy księgi na konkretnych zasadach, określonych podczas indywidualnego spotkania.