Księgi handlowe

rozmowa dwóch panów przy laptopie

Zapisujemy wszystkie zdarzenia gospodarcze

Precyzyjne zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w firmie określane jest, jako księga handlowa. Pozwala ona nie tylko określić przychody oraz wydatki przedsiębiorstwa, ale także daje pełen obraz funkcjonowania firmy, w tym jego kondycji. Do prowadzenia księgi handlowej zobowiązane są spółki kapitałowe, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne oraz osoby fizyczne i spółki, nieprzekraczające rocznego limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro. Prowadzenie tego typu dokumentu wymaga posiadania wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie ze wsparcia biur rachunkowych.

 

Części składowe księgi handlowej

Księga handlowa składa się z kilku ważnych części. Dziennik chronologiczny służy do zapisu wszystkich operacji gospodarczych wykonywanych w przedsiębiorstwie. Należy prowadzić go tak, aby można było łatwo uzgodnić obroty z obrotami wynikającymi z sald kont głównej księgi. Księga główna z kolei składa się z kont syntetycznych. Obowiązuje w niej ewidencja księgowa, czyli zapis operacji jednocześnie na dwóch kontach. Poza tym prowadzone są księgi pomocnicze. Znajdują się w nich dodatkowe informacje rejestracyjne, które nie zostały zapisane w księdze głównej. Ważną częścią pełnej księgowości jest także prowadzenie zestawienia obrotów i sald oraz inwentarza.