Obsługa kadrowo-płacowa

biały długopis i czarny kalkulator

Prowadzimy wszystkie sprawy pracownicze

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszystkie czynności w zakresie prowadzenia kadr i płac w przedsiębiorstwie. Rzetelne i prawidłowe rozliczenia, a także uzupełnianie rejestrów pracowniczych jest jednym z najważniejszych elementów każdej firmy zatrudniającej personel na podstawie różnych umów o pracę. Zakres obsługi kadrowo-płacowej zależy od specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Dlatego dostosowujemy nasze usługi na indywidualne życzenie klientów.

 

Zakres prac kadrowo-płacowych

Obsługa kadrowo-płacowa może być prowadzona przez wewnętrzny dział w firmie. Jednak wiele przedsiębiorstw na etapie rozwoju decyduje się na usługi świadczone przez zewnętrzne biura rachunkowe. Nasza firma dostosowuje zakres prac w ramach obsługi kadrowo-płacowej do specyfiki przedsiębiorstwa. Jednak zawsze dopełniamy wszystkich obowiązków związanych z funkcjonowanie pracowników w danej firmie. W ramach obsługi wykonujemy takie czynności jak:

  • przygotowywanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych,
  • opracowywanie listy płac i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników,
  • prowadzenie akt personalnych,
  • rozliczanie urlopów,
  • rozliczanie wyjazdów delegacyjnych,
  • wystawianie świadectw pracy,
  • nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP i terminowych badań lekarskich.