Księgowość

pani o jasnych włosach w okularach

Przygotowujemy rozliczenia księgowe na czas

Księgowość to jeden z ważnych elementów szerszego zakresu, jakim jest rachunkowość. Polega ona na prowadzeniu ewidencji stanu posiadanych składników majątku i źródeł jego finansowania. W ramach usług księgowych zajmujemy się przygotowaniem zestawień wydatków, wpływów i wszystkich transakcji wpływających na stan majątkowy przedsiębiorstwa. Nasi księgowi posiadają wieloletnie doświadczenie w rachunkowości. Odpowiedzią na wszystkie pytania oraz wątpliwości księgowe, ale przede wszystkim zadbają o to, by przedsiębiorca na czas rozliczał się z osiąganych przychodów.

 

Obowiązki księgowego

Księgowy to osoba, która posiada aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. Dzięki dostępnym na rynku programom księgowych możemy z łatwością prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość dla naszych klientów. Do naszych zadań należy między innymi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
  • tworzenie zestawień obrotów i sald, 
  • katalogowanie dokumentów księgowych, 
  • wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, 
  • weryfikacja dowodów księgowych pod kątem ich prawidłowości, 
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

Szeroki zakres zadań wynikających z księgowości zobowiązuje nas do posiadania aktualnej wiedzy także w zakresu prawa podatkowego od osób fizycznych, prawa podatkowego od towarów i usług oraz wielu innych przepisów i rozporządzeń. Księgowość to nasza pasja. Dlatego możesz nam powierzyć prowadzenie jej w swojej firmie.